عضویت در اتاق بازرگانی تهران

با کمال خرسندی اعلام میداریم که سرکار خانم حمیده مولائی مدیرعامل شرکت گروه اقتصادی گنجینه یاران سما جهت گسترش تبادلات تجاری به عضویت اتاق بازرگانی تهران درآمد .

Leave A Comment