انعقاد تفاهم نامه رسمی هلدینگ بزرگ سما با کمپانی UKSAMS انگلیس

انعقاد تفاهم نامه رسمی هلدینگ بزرگ سما با کمپانی UKSAMS انگلیس در زمینه های مختلف اقتصادی و بین المللی و همچنین حمایت از منافع مشترک همدیگر در کشورهای مطبوع خود ، بتوانیم گامی بزرگ در جهت رفاه و امنیت تجاری مشتریان گروه اقتصادی گنجینه یاران سما برداریم..

Leave A Comment