درباره ما

درباره
گروه اقتصادی گنجینه یاران سما

گروه اقتصادی گنجینه یاران سما بعنوان پشتیبان مالی و مدیریتی فعالیت های اقتصادی ، مجموعه ای خواهد بود “پویا ، کارآمد ، مشتری مدار و دانائی محور که با اتکاء به تکنولوژی های پیشرفته و سیستم های روز مدیریتی و با استفاده از فرصت های مناسب در زمینه های مختلف اقتصادی به هدایت منابع و حمایت از تشکل های خرد و کلان بازار تجارت خواهد پرداخت و با سرمایه گذاری در عرصه صنایع نوین و زیربنائی در بازارهای داخلی و خارجی که بیشترین مطلوبیت بازدهی را داشته باشند، در جهت تحقق اهداف و سیاست گذاری های مجموعه گام برخواهد داشت .”

شرکت گروه اقتصادی گنجینه یاران سما (سهامی خاص) در تاریخ 1400/11/23 تحت شماره 591772 و شناسه ملی 14010791347 با سرمایه 10 میلیارد ریال با هدف پشتیبانی و تامین سرمایه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

معرفی کمپانی UKSAMS LTD

کمپانی UKSAMS LTD  با هدف پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی در حوزه بازرگانی ، حمل و نقل و سرمایه گذاری در کشور انگلستان به ثبت رسیده است . این مجموعه با بهره گیری از توان مدیریتی و کارشناسی دقیق ،فعالیت خود را با تمرکز بر بازارهای بین المللی آغاز نموده است.

این شرکت در نظر دارد جهت دسترسی به بازارهای بین المللی و حضور فعال در کانون های تقاضا ، شبکه اجرایی خود را در کشورهای مختلفی توسعه و مستقر نموده و همچنین فعالیت های تجاری متنوعی را در حوزه صادرات ، واردات و برندسازی در سراسر دنیا از طریق دفاتر و شرکاء تجاری خود به مرحله اجرا در بیاورد .

ظرفیت هایی که علاوه بر ایجاد قابلیت های تجارت بین الملل ، تـوان مجموعه را جهت کشف فـرصت های تجاری و سرمایه گذاری در مقیاس گسترده صنعتی و بخش های خدماتی در عرصه بازارهای بین المللی را نشان می دهد ، لذا این شرکت درصدد است با انطباق پذیری حداکثری با استانداردهای پیشرفته جهانی ، شبکه پایدار و گسترده ای از زنجیـره های تامین را جهت ارتقاء توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی ، همکاری های صنعتی – مالی و بهبـود رقابت پذیری در سراسر جهان شکل داده و تسهیلات مورد نیاز برای متقاضیان ورود به این عرصه را فراهم آورد .

Company Register : 10160176
VAT Register : GB 333251631
EORI Number : GB 027186616000